REGULAMINY
• Statut - otwórz
• Wewnątrzszkolny System Oceniania - otwórz
• Regulamin Egzaminu Dyplomowego - otwórz

REKRUTACJA

UWAGA: Termin składania podań do LICEUM PLASTYCZNEGO do 06 czerwca 2014!

Dla kandydatów do szkoły. Informacja o naborze na rok szkolny 2014/15
Informator rekrutacyjny (profile, szczegóły) - pobierz
Terminarz naboru - pobierz
Zasady naboru (punktacja) - pobierz
Dokumenty do wydrukowania (wniosek o przyjęcie, oświadczenia) - pobierz

Specjalności: fotografia i film / techniki graficzne
Język obcy: język angielski (wiodący), język włoski.
Ofertę kierujemy do uzdolnionych artystycznie absolwentów gimnazjów, wrażliwych i ciekawych otaczającego świata zainteresowanych rozwijaniem swoich uzdolnień artystycznych i pragnących pogłębić wiedzę ogólną oraz zainteresowanych różnorakimi zjawiskami kultury. Nauka w szkole trwa cztery lata i po jej ukończeniu absolwent oprócz wykształcenia ogólnego otrzymuje tytuł zawodowy -PLASTYKA.

Szkoła wszechstronnie przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki na dowolnie wybranych kierunkach studiów, a w szczególności na ASP i architekturze oraz do podjęcia pracy w zawodach, w których potrzebne są umiejętności plastyczne. Uzupełnieniem zajęć są plenery artystyczne.

UWAGA W Liceum Plastycznym obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych. Sprawdzian odbędzie się 07 czerwca 2014, o godzinie 09.00 w budynku ZSP2. Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie ćwiczenia z rysunku i malarstwa. Kandydaci przystępujący do egzaminu powinni zabrać ze sobą: brystol A2, klipsy lub taśmę do mocowania brystolu, ołówki, farby wodne (do wyboru plakatówki, akryle lub akwarele), pędzle -zapraszamy