ARCHIWUM REKLAMY WIZUALNEJ

Pracownia pod kierunkiem Krystiana Wdowiaka. Lata 2006-2012