ARCHIWUM FOTOGRAFII I FILMU

Pracownia pod kierunkiem Remigiusza Koniecko. Lata 2008-2011

Pracownia pod kierunkiem Leszka Żurka. Lata 2007-2007

Pracownia pod kierunkiem Agnieszki Babińskiej. Lata 2007-2009